PROGRAMA D’ACTIVITATS PELS CENTRES D’ENSENYAMENT

L’escola de vela del Club Natació Badalona, disposa d’un programa d’activitats escolars dirigits a tots els Centres d’ensenyament per alumnes de Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius.

La programació de les activitats es basa en el mètode d’ensenyament de l’Escola Catalana de Vela. Dissenyem en funció de les necessitats didàctiques i disponibilitat horària de cada centre.

Preus: des de 5 € / hora / alumne (IVA no inclòs)

BATEIG DE VELA

Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius

Els alumnes naveguen en  un vaixell escola amb un instructor en les modalitats de Vela i caiac

i caiac Vela lleugera amb un vaixell col·lectiu amb un instructor.

L’objectiu es conèixer els elements bàsics de la navegació i experimentar per primera vegada el desplaçar-se en una embarcació

Es fan varies estacions per a que els alumnes puguin navegar en Els alumnes naveguen en  un vaixell escola amb un instructor de vela. L’objectiu del Bateig de Vela es conèixer els elements bàsics de la navegació i experimentar per primera vegada el desplaçar-se en una embarcació de vela. El Bateig de vela es pot complementar amb un Taller Nàutic on s’experimenta i s’aprèn coneixements relacionats amb el món de la navegació.

 

CURSOS DE VELA

Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius

Dins de l’assignatura d’educació física. Els alumnes complementen l’activitat que realitzen a l’escola amb un curs de vela. Programació trimestral amb seguiment individualitzat i avaluació. Es poden aplicar a les unitats didàctiques per a Primària i als crèdits per a Secundària i Batxillerat.

CRÈDIT DE SÍNTESI

Secundària

Activitat física esportiva en el medi natural. Pràctica de l’esport de la vela com a eix transversal i font de coneixement: relacionar dades, observar i aplicar conceptes, consolidar, implicar, experimentar i aprendre els coneixements i valors lligats a la cultura marítima, situacions, traçat de rutes, etc… Es treballen les diferents assignatures relacionant-les amb el mar i la navegació seguint el mètode d’ensenyament – aprenentatge dels estàndards de l’ Escola Catalana de Vela.

VELA EXTRAESCOLAR

Primària, Secundària

Mitjançant les associacions  de mares i pares dels alumnes AMPAS, els alumnes poden  fer activitats de vela fora de l’horari lectiu. L’escola de vela posa tot el material necessari a disposició dels alumnes.

Aquesta activitat permet gaudir de manera regular d’aquest esport.

L’objectiu dels cursos de vela extraescolar és que els alumnes s’iniciïn en la pràctica de la vela amb diferents modalitats (vela lleugera, Windsurf, Patí català). Començant amb embarcacions col·lectives i anar avançant fins a poder navegar amb embarcacions individuals i/o dobles.

Contacta amb nosaltres.