Secretaria

Administració i Comptabilitat

Montse Pujals

Oficina Esportiva i Social

Juli Delclos