Resum de les incidències que s’han produït des del incendi i les accions que des de la Junta i la Direcció del Club s’han anat prenent.