QUADRE D’HONOR

 
President d’Honor i de Mèrit                     Miquel Estruch Traité 
President d’Honor                                              Lluís Mongé Ferrer (e.p.d.)          
President d’Honor                                         Artur Serra Roura (e.p.d.)
President de Mèrit                                        Jaume Pons Collado (e.p.d.)
President de Mèrit                                        Salvador Duran Domínguez (e.p.d.)
President de Mèrit                                        Marc Estruch Vivan
Soci de Mèrit                                                    Eduard Borràs Vallès (e.p.d.)
Soci de Mèrit                                                    José Espinat Cha (e.p.d.)
Soci de Mèrit                                                    Benet Artola Ventura (e.p.d.)
Soci de Mèrit                                                    Antoni Ricart Cuadrado (e.p.d.)
Soci de Mèrit                                                                            Joan Sansa Horta  (e.p.d) 
Sòcia de Mèrit                                                                       Rosita Queralt Oltra
Soci de Mèrit                                                   Esteve Ruiz Ribas
Soci de Mèrit                                                    Pere Renom Torné
Soci de Mèrit                                                    Silveri Pareja Romero
Sòcia de Mèrit                                                 Núria Zamora Navarra
Soci de Mèrit                                                    Francesc Cardona Serra
Soci de Mèrit                                                    Ferran Gubern Boix
Soci de Mèrit                                                    Ferran Moreno Verdiell
Soci de Mèrit                                                    Joan Francesc Morcillo Espuny