El servei de cessió de caiacs i paddles, es gestionarà des de l’hangar del  Club, excepte els mesos d’estiu que es gestionarà des de  l’Escola de Vela  (juny a setembre).

Funcionament:

  • Sol·licitud a recepció la cessió del caiac o paddle per un màxim d’una hora.
  • Validació de les dades de soci/sòcia i entrega d’un braçalet identificatiu.
  • Entrega del material al Club o l’Escola de Vela, si hi ha disponibilitat, en cas negatiu, inscripció a la llista d’espera.
  • Retorn del material al Club o l’Escola de Vela i verificació del seu estat.
  • En cas d’alguna incidència amb el material aquesta quedarà registrada per ser avaluada.

HORARI: de 09:00 h a 19:00 h
El Club disposa de 7 paddles i 3 caiacs.