El servei de cessió de caiacs i pàdels, es gestionarà des de la recepció del  Club.

Funcionament:

  • Sol·licitud a recepció de la cessió del caiac o pàdel per un màxim d’una hora.
  • Validació de les dades de soci/sòcia.
  • Lectura de la normativa, firma i entrega del DNI.
  • Entrega del material al Club si hi ha disponibilitat, en cas negatiu, inscripció a la llista d’espera.
  • Retorn del material i verificació del seu estat.
  • Firma conforme s’ha retornat i recollida del DNI.
  • En cas d’alguna incidència amb el material aquesta quedarà registrada per ser avaluada.

HORARI: de 07:00 h a 20:00 h